Laat je verrassen

Het domein de 7 Torentjes heeft heel veel te bieden, voor jong & oud. Kom langs en laat je verrassen door de wonderlijke wereld van de boerderij.

Op het domein valt er heel wat te beleven

 • Een superleuk speelplein met een volledig nieuw speelterrein dat bestaat uit 3 delen :
  1. een waterspeeltuin (uniek voor onze stad!)
  2. een zandspeeltuin voor de allerkleinsten
  3. speeltoestellen voor de grote jongeren
 • Onze gezellige cafetaria KIBOE
 • Indrukwekkende schuren, stallen en een vermaarde 17de - eeuwse duiventoren. Kleine en grote boerderijdieren waar je zo bij kunt.
 • Landbouweducatie voor scholen en groepen. Lees meer op 
  https://www.brugge.be/kinderboerderij-2

Het domein is gratis toegankelijk.

 

 

Speelplein
Cafetaria KIBOE
Schuren en stallen
Landbouweducatie

Geschiedenis

zicht op “De Zeven Torentjes” (1897)

Oorspronkelijk was “De Zeven Torentjes” een vrij erfgoed dat ‘Ter Leyen’ werd genoemd. Toen Boudewijn de Vos het domein in de 14e eeuw verwierf, werd het tot feodaal leen verheven en naar de nieuwe eigenaar genoemd: ’s Heer Boudewijnsburg. Het leen was toen 38 ha groot en telde 40 achterlenen. Het goed wisselde in de loop der eeuwen van verschillende eigenaars en werd meermaals geplunderd, beroofd en heropgebouwd.  

Vanaf 1828 kreeg het de naam ‘De Zeven Torrekens’. In 1957 kwam het vervallen goed in handen van Gaston Cools. Een deel werd verkaveld en de oude hoeve met de duiventoren (vermoedelijk 16e eeuws) werden met afbraak bedreigd. Stad Brugge kocht het nog resterende domein (3 ha) in 1972 en zocht naar een nieuwe bestemming. De vervallen gebouwen werden deels gerestaureerd en deels herbouwd met de restanten van een 19e eeuwse schuur van hoeve ‘Groot ter Doest’ uit Dudzele. Architect René Platteeuw finaliseerde de restauratie en de herinrichting in 1975. In 1978 werd “De Zeven Torentjes” geopend. Een primeur. Het was de eerste kinderboerderij in Vlaanderen.

Bronnen:

- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AROHM, Afdeling Monumenten en Landschappen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Assebroek, 2005, p.64-66
- Brigitte Beernaert
, Open Monumentendag 2004, p.143-149
- Penninck J
., De Zeventorrekens te Assebroek, Brugs Ommeland, 1964, p.34-37
- Barremaecker R.; Rau J.; Lagast F.; Bonduel
L., Assebroek geschiedenis van de Brugse rand, 1987, p. 70-71
- P. Devos
, De zeven torentjes, Brugge herwonnen schoonheid, 1975, p. 221-235

Kiboe maakt deel uit van het maatwerkbedrijf Footstep.
Footstep heeft meer te bieden dan u denkt! Ontdek het hier
Privacyverklaring.